در حال بارگذاری ...

مشاوره‌های تخصصی زیگ زاگ نتورک

از طریق فرم موجود در این صفحه، انواع مشاوره‌های تخصصی زیگ زاگ نتورک را بصورت آنلاین رزرو کنید.

قوانین و مقررات:

۱. مشاوران ما در جلسه‌های مشاوره بهترین راهنمایی را طبق تجربه و دیتا انجام خواهند داد. اما این موضوع دلیلی بر تضمین رفع مشکلات نیست.

۲. تغییر زمان مشاوره تنها تا ۲۴ ساعت قبل از زمان برگزاری جلسه امکان پذیر است.

۳. لغو و استرداد وجه جلسه‌های مشاوره امکان پذیر نیست.

۴. در صورت تاخیر بیش از ۵ دقیقه در حضور، جلسه مشاوره لغو و برای یک نوبت به زمان دیگری موکول خواهد شد. در صورتی که در جلسه دوم حضور با تاخیر همراه شود، جلسه مشاوره بصورت کامل لغو می‌گردد.

Bottom Left Image